ČFTA

CZ 
Dějiny plátěného filmu
Producer Tomáš Pertold
Director Lea Petříková

Dějiny plátěného filmu
(History of Shrouded Screen)

Short / Experimental
Czech Republic, 2021, 6 min


 

* The information on films and the photographs are
automatically generated from the csfd.cz database.Kapitola z cyklu experimentálních snímků If I Ever Lose My Eyes sleduje představitele Hnutí plátěného filmu. Ladislav Valeš chápe filmové médium jako Turínské plátno, které otiskuje nejen povrch, ale i to, co nás přesahuje. Stejně tak autorka cyklu otiskuje Valešovu tvář a postavu do černobílé krajiny kolem Klapého. Křivky mostu a náhrobních kamenů představují architektonické tvarosloví lidské mysli, v níž se prolíná realita a fikce, vědomí a podvědomí.Dějiny plátěného filmu
Dějiny plátěného filmu
Dějiny plátěného filmu
Dějiny plátěného filmu
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.