ČFTA

CZ 
Postel

Postel
(The Bed)

Experimental / Drama / Comedy / Mystery
Czech Republic / Germany, 1998, 90 min


 

* The information on films and the photographs are
automatically generated from the csfd.cz database.Říká se velmi nepřesně: Žijeme na tomto světě a jsme jenom lidé... To ale není pravda. Žijeme totiž minimálně ve dvou světech: ve světě mužů a ve světě žen: a nejsme jenom lidé, ale jsme jenom muži a jsme jenom ženy. I když... Existují dnes ještě vůbec muži? S Lubošem Urnou - čtyřicetiletým hlavním hrdinou filmu - se seznamujeme v okamžiku, kdy umírá a tedy tento svět opouští. Bezprostřední důvod jeho smrti je banální a tragikomický současně, stejně jako situace, ve které se tak stane. Dokonce by se mohlo říci, že Lubošův konec je podobný většině událostí v jeho životě. Od útlého mládí až po dospělý věk. Kdo je vlastně Luboš Urna? S jistou mírou nadsázky je možno říci, že jde o určitý charakteristický typ příslušníka mužského pokolení konce dvacátého století. V jistém slova smyslu je možno Luboše označit za předobraz či určitý prototyp velice pravděpodobného mužského živočišného druhu ve třetím tisíciletí. Luboš je, stručně řečeno, reprezentant ne vlastní vinou degenerujícího biologického druhu - mužů, které zcela ovlivnil, pohltil a si podmanil plíživě agresivní svět žen.Luboš se přitom nikterak nevymyká z průměru. Je učitelem, má rodinu, dvě děti, ale také značně vyvinutou citlivost a obrazotvornost, či přímo fantazii. Dalším charakteristickým rysem jeho života je skutečnost, že žije převážně ve světě žen.Porodila ho žena, vyrůstá mezi ženami, dospívá mezi ženami, oženil se ženou a zplodil s ní dvě děti - samozřejmě ženy, mezi ženami pracuje, mezi ženami nakonec umírá... Mužů bylo v Lubošově životě vždy poskrovnu. Ve srovnání se ženami působili jen jako pouhé stíny, epizodisti velkých slov, prázdných gest a zanedbatelných činů.CZECH LION AWARDS – AWARD WINNINGS AND NOMINATIONS

1998   |   Best film   |   Jan Bílek, Václav MarhoulNOMINATION
1998   |   Best director   |   Oskar ReifNOMINATION
1998   |   Best actress in a supporting role   |   Sylva LangováNOMINATION
1998   |   Best screenplay   |   Oskar ReifNOMINATION
1998   |   Best cinematography   |   Igor LutherNOMINATION
1998   |   Best design   |   Martin KurelNOMINATION
1998   |   Film reviewers award   |   Jan Bílek, Václav MarhoulNOMINATION
1998   |   Film reviewers   |   Oskar ReifNOMINATION
1998   |   Best film poster   |   Michal CihlářCFTA Award winnerPostel
Postel
Postel
Postel
Postel