ČFTA

EN 
Český lev / 2014 / Statut Cena Magnesia 2014
Ceny českého filmu
za rok 2014

21. února 2015
Rudolfinum, Praha
22.

Cena Magnesia za nejlepší studentský film

Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií (ČFTA)Českým filmovým centrem každoročně uděluje Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Cílem tohoto ocenění je další zviditelnění českého studentského filmu, podpora začínajících umělců a také motivace studentů filmových škol pro jejich další tvůrčí práci. 

Pravidla pro přihlášení filmu na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film:

1. O ocenění se může ucházet hrané, animované, dokumentární nebo experimentální filmové dílo s maximální délkou do 40 minut včetně počátečních a koncových titulků.

2. Výrobce - producent nebo koproducent přihlašovaného filmového díla, musí být vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

3. O ocenění se mohou ucházet filmová díla, jejichž výrobce získal oprávnění k užití všech, ve filmovém dílu zařazených předmětů práv, podle autorského zákona. Na vyžádání České filmové a televizní akademie nebo Českého filmového centra je výrobce povinen neprodleně předložit materiály, dokazující získání těchto oprávnění k užití všech ve filmovém dílu zařazených předmětů práv podle autorského zákona.

4. Veškerá filmová díla ucházející se o nominaci musí být vyrobena v českém jazyce. Pokud je filmové dílo vyrobeno v jiném, než v českém jazyce, musí být do českého jazyka nadabováno nebo musí být vybaveno podtitulky v českém jazyce.

5. Režisér filmového díla musí studovat formou prezenčního studia vzdělávací instituci, která je producentem nebo koproducentem filmového díla, ucházejícího se o ocenění. Filmové dílo může být nominováno i v případě, že režisér absolvuje nebo opustí vzdělávací instituci v daném školním roce.

6. O ocenění se mohou ucházet filmová díla vyrobená v předešlém kalendářním roce (1.1. - 31. 12.) ode dne udílení ocenění, které se realizuje v únoru či březnu. Rozhodující je rok výroby uvedený v závěrečných titulcích filmového díla.

7. Počet filmových děl ucházejících se o ocenění za jednu vzdělávací instituci není nijak početně omezen.

8. Nominovat filmové dílo na ocenění může zástupce vzdělávací instituce, která je výrobcem filmového díla, nebo zástupce koproducenta filmového díla anebo k tomu oprávněný student – jeden z hlavních tvůrců tohoto filmového díla (režisér, kameraman, mistr zvuku, střihač, produkční).

9. Filmové dílo se nominuje na ocenění tak, že ho pověřená osoba doručí jedním z níže uvedených způsobů ve stanoveném termínu Českému filmovému centru. 

 

Možnosti doručení díla:

a) Filmy posílejte nebo osobně doneste v obálce označené „DVD Czech Short Films“ na adresu Českého filmového centra, Národní 28 (3. patro), Praha 1. Film musí být dodán na nosiči DVD-R, region 0 nebo 2. Na obalu a na samotném zaslaném nebo doručeném disku, musí být uvedeno: název filmového díla, jméno režiséra či režisérů, název, kontaktní email a telefon výrobce nominovaného filmového díla. 

Pokud jeden disk obsahuje více než jedno nominované filmové dílo, musí na disku být uvedeno: název, kontaktní email a telefon výrobce nominovaných filmových děl uložených na disku a dále musí být k disku přiložen seznam obsahující: název, jméno režiséra či režisérů a celkovou délku jednotlivých filmových děl uložených na disku.

Součástí obálky musí být podepsaný a vyplněný dotazník (ke stáhnutí ZDE), který zároveň pošlete elektronicky na e-mail: festival@filmcenter.cz

b) Filmy posílejte pouze přes Vimeo (pouze v náhledové kvalitě!) s možností ke stažení na

e-mail: festival@filmcenter.cz. K e-mailu připojte vyplněný a podepsaný dotazník, tedy sken originálu (ke stáhnutí ZDE).

 

10. Uzávěrka doručení filmových děl ucházejících se o ocenění je pro rok 2015 termín 31. 10. 2014. Filmová díla doručená do kanceláře Českého filmového centra 31. 10. 2014 po 11:00 hodině nebudou zařazena do nominačního výběru.

 

Postup výběru nominovaných filmových děl na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film:

Veškerá filmová díla ucházející se o ocenění, shlédne minimálně čtyřčlenná výběrová komise, složená z filmových profesionálů, teoretiků a novinářů sestavená Českým filmovým centrem a zveřejněná na webových stránkách www.filmcenter.cz. Tato komise vybere minimálně dvacet filmových děl, postupujících do užší nominace na ocenění. České filmové centrum na základě návrhu výše zmíněné výběrové komise může vybraná filmová díla do užší nominace na ocenění zařadit na DVD Czech Short Films, které každoročně vydává a šíří zejména na zahraničních a českých filmových festivalech a filmových trzích filmovým profesionálům a ostatním návštěvníkům těchto akcí.

 

Dvacet filmových děl vybraných do užší nominace bude dále předáno minimálně deseti členům České filmové a televizní akademie a jednomu zástupci Karlovarských minerálních vod, kteří z těchto dvaceti filmových děl vyberou pět finalistů na ocenění.

 

Filmové dílo, které získá výroční Cenu Magnesia za nejlepší studentský film a je oceněno finanční odměnu 100 000,- Kč udělovanou Karlovarskými minerálními vodami, a.s., a je vybráno minimálně deseti členy České filmové a televizní akademie a slavnostně vyhlášeno na hlavním večeru Českého lva.

 

Reklamní a propagační omezení filmových děl:

Pouze filmová díla vybraná do užšího výběru dvaceti filmových děl mohou být ve svých propagačních materiálech označeny „film v užší nominaci na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film“. Pouze pět filmových děl, vybraných jako finalisté na ocenění, může být ve svých propagačních materiálech označeno jako „finalista Ceny Magnesia za nejlepší studentský film“.

 

Organizátorem soutěže je 

 

ČFTA produkce, s.r.o. / Filmová akademie, z.s.

Karlovo nám. 285/19

120 00 Praha 2

www.filmovaakademie.cz

 

Ve spolupráci s Českým filmovým centrem

České filmové centrum/Národní filmový archiv

Národní 28

110 00 Praha 1

www.filmcenter.cz

 

Partner soutěže:

Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3

360 21 Karlovy Vary

www.kmv.cz

 

Kontakt:

Daniela Hurábová

České filmové centrum

E-mail: festival@filmcenter.cz

Tel. +420 778 487 863