ČFTA

EN 
Český lev / 2019 / Statut Cena Magnesia 2019
Ceny České filmové a televizní akademie za rok 2019

7. března 2020
Rudolfinum, Praha
27.

Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií (ČFTA) a Státním fondem kinematografie každoročně uděluje Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Cílem tohoto ocenění je další zviditelnění českého studentského filmu, podpora začínajících umělců a také motivace studentů filmových škol pro jejich další tvůrčí práci.

PRAVIDLA PRO PŘIHLÁŠENÍ FILMU NA CENU MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM

 1. O ocenění se může ucházet hrané, animované, dokumentární nebo experimentální filmové dílo s maximální délkou do 40 minut včetně počátečních a koncových titulků.
 2. Výrobce - producent nebo koproducent přihlašovaného filmového díla, musí být vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 3. O ocenění se mohou ucházet filmová díla, jejichž výrobce získal oprávnění k užití všech, ve filmovém dílu zařazených předmětů práv, podle autorského zákona.
  Na vyžádání České filmové a televizní akademie nebo Státního fondu kinematografie je výrobce povinen neprodleně předložit materiály, dokazující získání těchto oprávnění k užití všech ve filmovém dílu zařazených předmětů práv podle autorského zákona.
 4. Veškerá filmová díla ucházející se o nominaci musí být vyrobena v českém jazyce. Pokud je filmové dílo vyrobeno v jiném než v českém jazyce, musí být do českého jazyka nadabováno nebo musí být vybaveno podtitulky v českém jazyce.
 5. Režisér filmového díla musí studovat formou prezenčního studia vzdělávací instituci, která je producentem nebo koproducentem filmového díla, ucházejícího se
  o ocenění. Filmové dílo může být nominováno i v případě, že režisér absolvuje nebo opustí vzdělávací instituci v daném školním roce.
 6. O ocenění se mohou ucházet filmová díla vyrobená v předešlém kalendářním roce, než ve kterém probíhá udílení ocenění. Rozhodující je rok výroby uvedený v závěrečných titulcích filmového díla.
 7. Počet filmových děl ucházejících se o ocenění za jednu vzdělávací instituci není nijak početně omezen.
 8. Nominovat filmové dílo na ocenění může zástupce vzdělávací instituce, která je výrobcem filmového díla, nebo zástupce koproducenta filmového díla anebo k tomu oprávněný student – jeden z hlavních tvůrců tohoto filmového díla (režisér, kameraman, mistr zvuku, střihač, produkční).
 9. Filmové dílo se na ocenění nominuje ve stanoveném termínu níže uvedeným způsobem (Doručení díla).

 

DORUČENÍ DÍLA

 1. Uzávěrka doručení přihlášek filmových děl ucházejících se o ocenění za rok 2019 končí 31. 10. 2019 včetně. Přihlášky včetně hotového filmového díla, které budou doručeny po tomto termínu, nemají nárok na zařazení do nominačního výběru.

 

POSTUP VÝBĚRU NOMINOVANÝCH FILMOVÝCH DĚL

Veškerá filmová díla ucházející se o ocenění zhlédne minimálně čtyřčlenná výběrová komise, složená z respektovaných filmových profesionálů, teoretiků a novinářů, sestavená Státním fondem kinematografie a zveřejněná na webových stránkách www.filmcenter.cz. Tato komise vybere dvacet filmových děl, postupujících do užší nominace na ocenění. Státní fond kinematografie na základě návrhu výše zmíněné výběrové komise může vybraná filmová díla do užší nominace na ocenění zařadit do výběrové kolekce Czech Short Films, která poslouží po celý rok 2019 ke zviditelnění české krátkometrážní tvorby a k prezentaci české kinematografie na zahraničních filmových festivalech a trzích.

Dvacet filmových děl vybraných do užší nominace bude dále předáno minimálně deseti členům České filmové a televizní akademie a jednomu zástupci Karlovarských minerálních vod, kteří z těchto dvaceti filmových děl vyberou pět finalistů na ocenění.

Filmové dílo, které získá výroční Cenu Magnesia za nejlepší studentský film, je vybráno minimálně deseti členy České filmové a televizní akademie a slavnostně vyhlášeno na hlavním večeru Českého lva a bude oceněno finanční odměnou 100 000 Kč udělovanou Karlovarskými minerálními vodami, a.s.

REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ OMEZENÍ FILMOVÝCH DĚL

Pouze filmová díla vybraná do užšího výběru dvaceti filmových děl mohou být ve svých propagačních materiálech označeny „film v užší nominaci na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film“.

Pouze pět filmových děl, vybraných jako finalisté na ocenění, může být ve svých propagačních materiálech označeno jako „finalista Ceny Magnesia za nejlepší studentský film“.

 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Česká filmová akademie a televizní akademie, z.s. ve spolupráci se Státním fondem kinematografie.

Česká filmová a televizní akademie, z.s.
Karlovo nám. 285/19
120 00 Praha 2
www.ceskylev.cz

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
www.fondkinematografie.cz
www.filmcenter.cz

 

PARTNER SOUTĚŽE

Karlovarské minerální vody, a.s.
Horova 3
360 21 Karlovy Vary
www.kmv.cz

 

KONTAKT

Vítězslav Chovanec
Státní fond kinematografie
E-mail: vitezslav@filmcenter.cz
Tel. +420 778 487 864